لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

اذهب الى الأسفل

default لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف يتيمة الفرحة في 4/2/2010, 10:42 pm

مًجًرٍدً غًرٍبٌـِّآءْ ..!!


مًجًرٍدً آسٌّمًآءٍوٍخٌيَآلآتّْ وٍصٍوٍرٍ رٍمًزٍيَةٍ ..بٌآتّْتّْ آلآنْ تّْبٌحٍّرٍ فْيَ مًخٌيَلتّْكَ وٍتّْسٌّكَنْ آعًمًآقٌكَ
كَآنْوٍآ مًجًرٍدً مًلآمًحٍّ آنْتّْ مًنْ قٌمًتّْ بٌرٍسٌّمًهٍآ ..
فْآسٌّتّْقٌرٍتّْ فْيَ آعًمًآقٌكَ ,
وٍآسٌّتّْآثْرٍتّْ بٌجًلِّ
سٌّآعًآتّْ يَوٍمًكَ ..!!

بٌتّْ تّْشتّْآقٌ لرٍؤيَتّْهٍمً , وٍتّْآنْسٌّ لوٍجًوٍدًهٍمً ,
وٍتّْحٍّزٍنْ لفْقٌدًهٍمً , وٍتّْتّْآلمً لآلمًهٍمً ,
فْبٌآتّْوٍآ
قٌطُعْةً مًنْكَ .. وٍجًزٍءآً فْيَكَ .. وٍطُيَوٍفْآً
تّْسٌّكَنْكَ .
تّْسٌّمًعً خٌفْقٌآتّْ قٌلوٍبٌهٍمً وٍهَيَ تّْرٍحٍّبٌ بٌمًقٌدًمًكَ ,
وٍتّْسٌّمًعً صٍيحٍّآتّْ غًضٍبٌهٍمً , عٍآتّْبٌةً
لتّْغًيَّبٌكَ!!..
حٍّيَنْ تّْضٍيَقٌ بٌكَ آلآرٍضٍ بٌمًآ رٍبٌحِتّْ …
تّْتّْآمًلهٍمً بٌعًيَنْ آلغًبٌطُةِ وٍآلسٌّرٍوٍرٍ .. وٍتّْشًكَرٍهٍمً
بٌدًعًوٍةٍ خٌآلصٍةٍ فْيَ ظْهٍرٍ آلغًيَبٌ
.( آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً ).

دًعًوٍةٌ تّْرٍدًدًهٍآ تّْحٍّتّْ جًنْحٍّ آلظْلآمً حٍّيَنْ يَغًلبٌكَ آلنْعًآسٌّ ..


وٍحٍّيَنْ تّْضٍعً رٍآسٌّكَ فْوٍقٌ
وٍسٌّآدًتّْكَ ,
تّْلكَ آلوٍسٌّآدًةُ آلتّْيَ بٌآتّْتّْ كَنْذَيَرٍ
يَنذَرٍكَ كَل ليَلةٍ
بٌآنْتّْهٍآء فْصٍلٌ آخٌرٍ مًنْ فْصٍوٍلِ
حٍّيَآتّْكَ مًعًهٍمً …
فْتّْغًفْـِّوٍآعًيَنْآكَ وٍسٌؤآل وٍآحٍّـِّدً؟


.( مًتّْى يَآْتّْيَ غًـّدًآً..؟؟ ).يَآ لهٍ مًنْ سٌّؤآلٍ طُفْوٍليَّ ..
آجًدًنْيَ مًتّْلهٍفْآً
لتّْرٍدًيَدًهٍ هٍذَآ آلمًسٌّآء , وٍمًتّْشًوٍقٌآًلتّْلكَ
آلآحٍّلآمً آلوٍرٍدًيَةُ آلتّْيَ كَآنْتّْ تّْدًآعًبٌ مًخٌيَلتّْيَ -


حٍّيَنْ آغًفْوٍ كَآغًفْآءةِ طُفْلٍ آنْهٍكَهٍ
كَثْرٍةُ آللعًبٌ - لمًآ سٌّيَحٍّدًثْ غًدًآً !!…
حٍّآوٍلتّْ مًرٍآرٍآً آنْ آضٍحٍّكَ كَيَ آسٌّخٌرٍ مًنْ
هَذَهٍ آلحٍّيَآهٍ ,
رٍغًبٌةً فْيَ تّْطُبٌيَقٌ مًآتّْعًلَّمًنْآهٍ
وٍلكَنّْنْيَ آفْتّْقٌدًتّْ ضٍجًيَجًهٍمً ,
وٍآشًتّْقٌتّْ لصٍخٌبٌهٍمً .
فْآخٌتّْرٍتّْ آنْ آبٌكيَ
بٌلآ دًمًوٍعً كَيَ
لآ آُغًرٍقٌ تّْلكَ آلآبٌتّْسٌّآمًةُ آلتّْيَ رٌسٌّمًوٍهٍآ
فْوٍقٌ ثْغًرٍيَ . فْتّْرٍآءَتّْ مًلآمًحٍّ مًنْ قٌآمًوٍآبٌرٍسٌّمًهٍآ
فْرٍآيَتّْهٍآ وٍقٌدًآثْرٍتّْ آلرٍحٍّيَلَ مًعًهٍمً ..!!


نْعًمً آنْهٍآ سٌّنْةُ آلحٍّيَآة , وٍهٍذَآ مًآ عًهٍدًنْآهٍ مًنْهٍآ .
فْكَلمًآ بٌنْيَنْآ صٍرٍحٍّآً مًنْ صٍرٍوٍحٍّ آلحٍّبٌ
تّْبٌدًلتّْ فْجًآةً لتّْحٍّوٍّلهٍ آلى ضٍرٍيَحٍّ يَقٌبٌعً
فْيَ آعًمًآقٌنْآ , وٍآطُلآلٍ نْتّْشًوٍّقٌ لزٍيَآرٍتّْهٍآ
كَلَّ حٍّيَن
لنْبٌكَيَهٍآ حٍّيَنْآً
, وٍنْبٌتّْسٌّمً حٍّيَنْآً آخٌرٍ .
نْزُوٍرٍهٍآ لنْجًدًآنْفْسٌّنْآ وٍقٌدً خٌلآ بٌنْآ آلمًكَآنْ , وٍهٍدًآ
آلضٍجًيَجً آلذَيَ كَنّْآنْعًشًقٌهٍ ,
فْآصٍبٌحٍ
ضٍرٍيَحٍّآً يَعًجً
بٌآلتّْمًآثْيَل .
عًنْدًهٍآ فْقٌطُ , يَحٍّقٌ لنْآ
آنْ نْرٍفْعً آكَفّْنْآ - طُآلمًآبٌقٌيَتّْ لدًيَنْآ آلقٌدًرٍةُ
عًلى ذَلكَ - لنْلوٍّحٍّ بٌهٍآ مًوٍدًعًيَنْ مًآ تّْبٌقٌى مًنْ
ضٍجيَجًهٍمً آلعًذَبٌ
, وٍآصٍدًآءِ
ضٍحٍّكَآتّْهٍمً
آلتّْيَ خٌلَّفْوٍهَآ وٍرٍآءَهٍمً . وٍكَيَ لآ نْغًرٍقٌ
آبٌتّْسٌّآمًآتّْنْآ
آلتّْيَ رٍسٌّمًوٍهٍآ فْوٍقٌ شًفْآهٍنْآ
, فْلنْحٍّدًقٌ
فْيَ آلسٌّمًآء ,
وٍلنْنْقٌشً فْوٍقٌ وٍسٌّآئدًنْآ هٍذَهٍ آلعًبٌآرٍهٍ
( لآتّْعًشًقٌ آلغًرٍبٌآءْ.. فْآنْهٍمً حٍّتّْـِّـِّمًآرٍآحٍّلُوٍنْ)
وٍلنْدًعًوٍآلَهٍمً بٌهٍذَهٍ آلدًعًوٍهٍ
.(آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً).
دًعًوٍةٌ خٌآلصٍةٌ فْيَ ظْهَرٍ آلغًيَبٌ
وٍتّْحٍّتّْ جًنْحٍّ آلظّْلآمً
, حٍّيَنْ يَغًلِبٌنْآ آلنْعًآسٌّ
وٍلـِّنْبٌـِّتّْـِّسٌّـِّمً
فْحٍّتّْمًـِّـِّآً
.
.
.
.
.
.
سٌّيَحٍّيَنْ دًوٍرٍنْآ .. .. ذَآتّْ مًسٌّـِّـِّآءْ


عدل سابقا من قبل rahma في 5/2/2010, 8:39 pm عدل 1 مرات (السبب : تنسيق النص)
avatar
يتيمة الفرحة
جيش المشاركات قيد البناء
جيش المشاركات قيد البناء

انثى
الأبراج العادية : الجدي
الأبراج الحمصية : الأنبوب الملفوف المتحرك
المساهمات : 3236
الأكتيفيتي : 6752
تاريخ الانضمام : 09/11/2009
المزاج : اويهاو وياماتغامزوبعينيهن اويهاووياماقالو مابصير عندي الفين مشاركة اويهاو وصارو وتئلعت عنيهن لولولويشششششششششششش

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف rahma في 5/2/2010, 8:53 pm

.(آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً).


رغم قساوة مارسموه

ورغم حرقة الدمعة التي احترقت في عيوني

الله يوفقهم ويسرلهم

لانو غرباء
وبحاجة للدعاء

مشكورة فرحتنا
avatar
rahma
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى

أهم عضو في شباب حمص
انثى
الأبراج العادية : القوس
الأبراج الحمصية : وحيد القرنين
المساهمات : 8260
الأكتيفيتي : 13016
تاريخ الانضمام : 27/10/2009
المزاج : روااااااااق
كلمتي : مافي قوة بتحني شعبك ياسوريا

بعشق أرضك وكلنا فدوة لترابك الغالي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف جوري في 6/2/2010, 6:16 am

انامعك رورو
برغم كل شي
الله يوفقهم
وكما تدين تدان
مشكورة فرحتنا


avatar
جوري
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى

مديرة شباب حمص
انثى
الأبراج العادية : الجدي
الأبراج الحمصية : آكل الحجارة الأسود الصغير
المساهمات : 1720
الأكتيفيتي : 5244
تاريخ الانضمام : 27/10/2009
المزاج : متل جي تي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف يتيمة الفرحة في 6/2/2010, 8:19 pm

rahma كتب:.(آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً).


رغم قساوة مارسموه

ورغم حرقة الدمعة التي احترقت في عيوني

الله يوفقهم ويسرلهم

لانو غرباء
وبحاجة للدعاء

مشكورة فرحتنا
العفو شكرا لمرورك
avatar
يتيمة الفرحة
جيش المشاركات قيد البناء
جيش المشاركات قيد البناء

انثى
الأبراج العادية : الجدي
الأبراج الحمصية : الأنبوب الملفوف المتحرك
المساهمات : 3236
الأكتيفيتي : 6752
تاريخ الانضمام : 09/11/2009
المزاج : اويهاو وياماتغامزوبعينيهن اويهاووياماقالو مابصير عندي الفين مشاركة اويهاو وصارو وتئلعت عنيهن لولولويشششششششششششش

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف يتيمة الفرحة في 6/2/2010, 8:19 pm

جوري كتب:انامعك رورو
برغم كل شي
الله يوفقهم
وكما تدين تدان
مشكورة فرحتنا
العفو شكرا لمرورك
avatar
يتيمة الفرحة
جيش المشاركات قيد البناء
جيش المشاركات قيد البناء

انثى
الأبراج العادية : الجدي
الأبراج الحمصية : الأنبوب الملفوف المتحرك
المساهمات : 3236
الأكتيفيتي : 6752
تاريخ الانضمام : 09/11/2009
المزاج : اويهاو وياماتغامزوبعينيهن اويهاووياماقالو مابصير عندي الفين مشاركة اويهاو وصارو وتئلعت عنيهن لولولويشششششششششششش

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: لا تَعْــ/ــشَقَ الغُــ/ــرَبَاءْ.. فَإنَّهُمْ راحــ/ــــِلُونْ

مُساهمة من طرف المالك الحزين في 14/3/2011, 3:40 am

بٌتّْ تّْشتّْآقٌ لرٍؤيَتّْهٍمً , وٍتّْآنْسٌّ لوٍجًوٍدًهٍمً ,
وٍتّْحٍّزٍنْ لفْقٌدًهٍمً , وٍتّْتّْآلمً لآلمًهٍمً ,
فْبٌآتّْوٍآ
قٌطُعْةً مًنْكَ .. وٍجًزٍءآً فْيَكَ .. وٍطُيَوٍفْآً
تّْسٌّكَنْكَ .
تّْسٌّمًعً خٌفْقٌآتّْ قٌلوٍبٌهٍمً وٍهَيَ تّْرٍحٍّبٌ بٌمًقٌدًمًكَ ,
وٍتّْسٌّمًعً صٍيحٍّآتّْ غًضٍبٌهٍمً , عٍآتّْبٌةً
لتّْغًيَّبٌكَ!!..
حٍّيَنْ تّْضٍيَقٌ بٌكَ آلآرٍضٍ بٌمًآ رٍبٌحِتّْ …
تّْتّْآمًلهٍمً بٌعًيَنْ آلغًبٌطُةِ وٍآلسٌّرٍوٍرٍ .. وٍتّْشًكَرٍهٍمً
بٌدًعًوٍةٍ خٌآلصٍةٍ فْيَ ظْهٍرٍ آلغًيَبٌ
.( آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً ).


غرباء
( آللهٍ يَوٍفّْقٌهٍمً وٍيَسٌّعًدًهٍمً )
آمين
avatar
المالك الحزين
المشرف العام
المشرف العام

المشرف العام في شباب حمص
ذكر
الأبراج العادية : العقرب
الأبراج الحمصية : ذو الأربعة أقدام أو أكثر
المساهمات : 2966
الأكتيفيتي : 6727
تاريخ الانضمام : 27/10/2009
الإقامة : حمص
العمل / الترفيه : سواح
المزاج : رووووواق
كلمتي : يسعد فؤادي كلما .... ذكر الحبيب ترنما

ذاك الذي رب العلا .... صلى عليه وسلما


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى